Ledelsen

 • Sonja Lill Flø Myklebust

  Konstituert Administrerende Direktør

  Myklebust er fra 1. oktober 2019 konstituert administrerende direktør. Myklebust har vært direktør i Bankenes sikringsfond siden 2009. Hun begynte som direktør med ansvaret for analyse- og revisjonsavdelingen, inkludert ansvar for overvåkning av kapitalforvaltningen, før hun i 2013 ble direktør for hele sikringsfondet. Hun har flere internasjonale verv, herunder i International Association of Deposit Insurers (IADI) der hun er medlem av Executive Committee, hun er leder for Audit and Risk Council Committee (ARCC) og hun er nestleder for European Regional Committee (ERC). Hun er også medlem av EBA Task Force.

  Myklebust var tidligere senior manager i KPMG og jobbet der i perioden 1995-2009 med rådgivning og revisjon innenfor bank- og finansbransjen.

  Myklebust er utdannet siviløkonom fra Heriot Watt University, Edinburgh, Skottland (BA with Honours) og er i tillegg statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

 • Per Tjensli

  Assisterende direktør og styresekretær

  Tjensli har vært assisterende direktør siden 2015 og har vært ansatt i Bankenes sikringsfond siden 2010.

  Tjensli var tidligere ansatt som Manager i Internal Audit Services i KPMG Advisory og arbeidet i hovedsak med risikostyring, internkontroll, kredittprosesser og porteføljestyring. I tillegg har Tjensli bred erfaring fra ulike stillinger i Bøndernes Bank/Fokus Bank og Danske Bank, i hovedsak innenfor kredittområdet.

  Tjensli er utdannet Bedriftsøkonom fra BI i 1989. 

 • Tanja Log

  Investeringsdirektør

  Log tiltrådte stilingen som investeringsdirektør i 2019 og er tidligere CRO og renteforvalter i Bankenes sikringsfond. 

  Log er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har en MBA innen finans og ledelse fra New York University Stern School of Business. Hun har i tillegg tittelen NFF Renteanalytiker.  

 • Sissel Krossøy

  Fagdirektør

  Krossøy ble ansatt som fagdirektør i Bankenes sikringsfond i 2011.

  Krossøy arbeidet som Director i PwC før hun begynte i sikringsfondet. Hun var ansatt i PwC fra 1987 til 2011 og har i hovedsak arbeidet med ekstern revisjon. 

  Krossøy er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

 • Tor Runshaug Foss

  Juridisk direktør

  Foss har vært juridisk direktør siden august 2018 og inngår i ledergruppen.

  Han kom fra stilling som tilsynsrådgiver i Finanstilsynets seksjon for forvaltning og kriseberedskap. Før dette arbeidet han i 8 år som forretningsadvokat med fokus på bank og transaksjoner, sist som senioradvokat i Kluge Advokatfirma DA. Foss has også vært dommerfullmektig i Stavanger tingrett i to år. Foss har vært styremedlem i Sparebank 1 SR-Bank Pensjonskasse, og er varamedlem i styret til Garantiordningen for Skadeforsikring.

  Foss er jurist fra Universitet i Bergen i 2001 og fikk advokatbevilling i 2004.

EFDI

IADI