Ledelsen

 • Idar Kreutzer

  Forretningsfører

  Kreutzer har vært forretningsfører for Bankenes sikringsfond siden 2012.

  Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge og Flyktninghjelpen.

  Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

 • Sonja Lill Flø Myklebust

  Direktør

  Myklebust har vært direktør i Bankenes sikringsfond siden 2009. Hun begynte som direktør med ansvaret for analyse- og revisjonsavdelingen,  inkludert ansvar for overvåkning av kapitalforvaltningen, før hun i 2013 ble direktør for sikringsfondet. Hun er medlem av Executive Committee i International Association of Deposit Insurers (IADI).

  Myklebust var tidligere senior manager i KPMG og jobbet der i perioden 1995-2009.

  Myklebust er utdannet siviløkonom fra Heriot Watt University, Edinburgh, Skottland (BA with Honours) og er i tillegg statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

 • Per Tjensli

  Assisterende direktør og styresekretær

  Tjensli har vært assisterende direktør siden 2015 og har vært ansatt i Bankenes sikringsfond siden 2010.

  Tjensli var tidligere ansatt som Manager i Internal Audit Services i KPMG Advisory og arbeidet i hovedsak med risikostyring, internkontroll, kredittprosesser og porteføljestyring. I tillegg har Tjensli bred erfaring fra ulike stillinger i Bøndernes Bank/Fokus Bank og Danske Bank, i hovedsak innenfor kredittområdet.

  Tjensli er utdannet Bedriftsøkonom fra BI i 1989. 

 • Tanja Log

  Chief Risk Officer og leder av Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen

  Log tiltrådte stilingen som CRO i 2012 og er tidligere renteforvalter i Bankenes sikringsfond. 

  Log er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har en MBA innen finans og ledelse fra New York University Stern School of Business. Hun har i tillegg tittelen NFF Renteanalytiker.  

 • Sissel Krossøy

  Fagdirektør

  Krossøy ble ansatt som fagdirektør i Bankenes sikringsfond i 2011.

  Krossøy arbeidet som Director i PwC før hun begynte i sikringsfondet. Hun var ansatt i PwC fra 1987 til 2011 og har i hovedsak arbeidet med ekstern revisjon. 

  Krossøy er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

EFDI

IADI