Ved årsslutt publiserer vi i samarbeid med Finans Norge nøkkeltall for enkeltbanker. 

Kvartalsvis publiseres samlede nøkkeltall for sparebanker, øvrige banker og alle norske banker. Fra og med 1. kvartal 2016 publiseres disse tallene som vedlegg til analysen, se menyen til høyre.

Kvartalsvise nøkkeltall til og med 2015 ligger her: