Alle medlemsbanker er underlagt forskrift om krav til datasystemer som stiller krav til bankenes systemer. Systemene skal til enhver tid kunne produsere elektronisk lesbare lister (saldo,- utbetalings- og transaksjonslister).

Forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond (Lovdata)

Bankenes sikringsfond ga i april 2015 ut en veiledning til dataforskriften. Denne ble utarbeidet i forståelse med Finanstilsynet. Formålet med veiledningen var å bidra til at sikringsfondet får nødvendig informasjon og datagrunnlag til å kunne foreta en rask og korrekt utbetaling av garanterte innskudd i tilfelle offentlig administrasjon.

Veiledning til dataforskriften (PDF)

Bankenes sikringsfond har også utarbeidet en sjekkliste til bankene ved en eventuell oversendelse av lister til oss.

Sjekkliste for oversendelse av filer (DOC)