Alle medlemsbanker er underlagt forskrift om krav til datasystemer som stiller krav til bankenes systemer. Systemene skal til enhver tid kunne produsere elektronisk lesbare lister (saldo,- utbetalings- og transaksjonslister).

Frem til 1 juli 2020 gjelder følgende:

Forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond (Lovdata)

Bankenes sikringsfond ga i april 2015 ut en veiledning til dataforskriften. Denne ble utarbeidet i forståelse med Finanstilsynet. Formålet med veiledningen var å bidra til at sikringsfondet får nødvendig informasjon og datagrunnlag til å kunne foreta en rask og korrekt utbetaling av garanterte innskudd i tilfelle offentlig administrasjon.

Veiledning til dataforskriften (PDF)

Bankenes sikringsfond har også utarbeidet en sjekkliste til bankene ved en eventuell oversendelse av lister til oss.

Sjekkliste for oversendelse av filer (DOC)


Fra 1 juli 2020 og fremover gjelder følgende:

Som følge av endringer i finansforetaksloven 1. januar 2019 er det 6. desember 2019 kunngjort en ny forskrift som stiller krav til bankenes systemer og levering av innskuddslister til Bankenes sikringsfond, les innskuddsgarantiforskriften på lovdata. Forskriften trer i kraft 1. juli 2020. 

Bankenes sikringsfond har utarbeidet en eksempelfil til innskuddsgarantiforskriften. Veiledning og sjekkliste til innskuddsgarantiforskriften vil bli oppdatert.