Alle medlemsbanker er underlagt forskrift om krav til rapportering av opplysninger om innskytere og innskudd til Bankenes sikringsfond (innskuddsgarantiforskriften) som stiller krav til bankenes systemer. Systemene skal til enhver tid kunne produsere elektronisk lesbare kundelister.

Som følge av endringer i finansforetaksloven 1. januar 2019 er det 6. desember 2019 kunngjort en ny forskrift som stiller krav til bankenes systemer og levering av innskuddslister til Bankenes sikringsfond, les innskuddsgarantiforskriften på lovdata. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2020. 

Bankenes sikringsfond har utarbeidet en eksempelfil til innskuddsgarantiforskriften, samt en veiledning der også utarbeidelse av kundelister er beskrevet.Veiledning til innskuddsgarantiforskriften (pdf)

Ved levering av kundelister skal det også leveres et følgeskriv. Bankenes sikringsfond har også utarbeidet en mal følgeskrivet til bankene ved en eventuell oversendelse av lister til oss

Mal følgeskriv ved oversendelse av kundelister (.doc)