Enheten for kontroll og oppfølging av forvaltningen har følgende ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Bistå styret og ledelsen i utarbeidelse av fondets investeringsstrategi
   
 • Definere og følge opp indeksen og investeringsmandatet som vedtas av styret
   
 • Rapportere forvaltningsresultat og overholdelse av rammer til ledelsen og styret
   
 • Tilrettelegge for rask tilgang til fondets midler ved en eventuell bankkrise
   
 • Kvalitetssikre tjenester levert av fondets depotbank

Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen ledes av Head of Middle Office/CRO Tanja Log. Avdelingen har totalt fire fulltidsansatte medarbeidere.