Det er utlyst en stilling som seniorrådgiver i Bankenes sikringsfond.
Informasjon om stillingen og søknadsprosedyrer finner du her.