Kapitalforvaltning

Enheten har ansvaret for å forvalte fondets midler i henhold til investeringsstrategi fastsatt av styret.

EFDI

IADI