Filialsamarbeid

Vi samarbeider med sikringsfond i andre land der norske banker har filialer, og der utenlandske banker har filialer i Norge.

Bakgrunnen for samarbeidet er EU-direktivet om innskuddsgarantiordninger. Artikkel 14 i direktivet fastslår at sikringsfond i land med filialer skal bistå landet der morbanken holder til i en utbetalingssituasjon ved å foreta utbetaling til innskyterne i filialen.

Bankenes sikringsfond har slike samarbeidsavtaler med følgende innskuddsgarantiordninger:

•    Riksgälden, Sverige
•    Finansiel Stabilitet, Danmark
•    Rahoitusvakausvirasto, Finland


Euopean Forum of Deposit Insurers (EFDI)

EFDI har som formål å bidra til finansiell stabilitet i Europa ved å tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmene. Forumet har medlemmer fra de fleste europeiske land.

Bankenes sikringsfond deltar på flere av EFDIs konferanser og i ulike arbeidsgrupper.

EFDI publiserte høsten 2020 en plan for bærekraftige innskuddsgarantiordninger. Bankenes sikringsfond støtter dette arbeidet og har signert planen. Her kan du lese dokumentet.

For mer informasjon, se efdi.eu.


International Association of Deposit Insurers (IADI)

IADI arbeider internasjonalt for å øke sikringsfonds effektivitet ved å veilede og tilrettelegge for internasjonalt samarbeid. Organisasjonen har medlemmer fra en rekke land i hele verden.

IADI har, sammen med Baselkomiteen, utgitt prinsipper for effektive innskuddssikringsordninger.

Bankenes sikringsfond deltar jevnlig på IADIs konferanser.

For mer informasjon, se iadi.org.
 

Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA)

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA (European Banking Authority) utarbeider anbefalinger (guidelines og recommendations) vedrørende enkelte temaer knyttet til direktiv og forordninger.

Anbefalingene har til formål å sikre en harmonisert praktisering av regelverket på europeisk nivå.

Bankenes sikringsfond er utpekt myndighet (designated authority) til EBA og deltar i EBA Task Force.

For mer informasjon, se https://eba.europa.eu/