Filialsamarbeid

Vi samarbeider med sikringsfond i andre land der norske banker har filialer, og der utenlandske banker har filialer i Norge.

Bakgrunnen for samarbeidet er EU-direktivet om innskuddsgarantiordninger. Artikkel 14 i direktivet fastslår at sikringsfond i land med filialer skal bistå landet der morbanken holder til i en utbetalingssituasjon ved å foreta utbetaling til innskyterne i filialen.

Bankenes sikringsfond har slike samarbeidsavtaler med følgende innskuddsgarantiordninger:

•    Riksgälden, Sverige
•    Finansiel Stabilitet, Danmark
•    Rahoitusvakausvirasto, Finland


Euopean Forum of Deposit Insurers (EFDI)

EFDI har som formål å bidra til finansiell stabilitet i Europa ved å tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmene. Forumet har medlemmer fra de fleste europeiske land.

Bankenes sikringsfond deltar på flere av EFDIs konferanser og i ulike arbeidsgrupper.

For mer informasjon, se efdi.eu.


International Association of Deposit Insurers (IADI)

IADI arbeider internasjonalt for å øke sikringsfonds effektivitet ved å veilede og tilrettelegge for internasjonalt samarbeid. Organisasjonen har medlemmer fra en rekke land i hele verden.

IADI har, sammen med Baselkomiteen, utgitt prinsipper for effektive innskuddssikringsordninger.

Bankenes sikringsfond deltar jevnlig på IADIs konferanser.

For mer informasjon, se iadi.org.