Garantien dekker innskudd på opp til to millioner kroner for hver enkelt innskyter i hver enkelt medlemsbank.

Garantien dekker:

 • Innskudd fra privatpersoner, bedrifter, foreninger og lag
   
 • Innskudd fra ideelle organisasjoner
   
 • Innskudd fra stat og kommune
   
 • Både norske og utenlandske statsborgere og bedrifter

 

Garantien dekker ikke:

 • Innskudd fra andre banker, fond, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner
   
 • Innskudd fra selskaper eller organisasjoner i samme konsern som en bank som er satt under offentlig administrasjon