Garantien dekker innskudd på opp til to millioner kroner for hver enkelt innskyter i hver enkelt medlemsbank.

Garantien dekker innskudd på opp til to millioner kroner for hver enkelt innskyter i hver enkelt medlemsbank.
 

Garantien dekker:

  • Innskudd fra privatpersoner, bedrifter, foreninger og lag
  • Så fremt innskuddet er gjort i den norske delen av virksomheten til banken, gjelder garantien både for norske og utenlandske statsborgere og bedrifter

    Dersom du har innskudd i norske bankers virksomhet i utlandet, les mer i artikkelen om norske bankers virksomhet i utlandet.
     

Garantien dekker ikke:

  • Innskudd fra kreditt- og finansinstitusjoner som andre banker, betalingsforetak, holdingselskap i finanskonsern og forsikringsselskaper mv.
  • Innskudd fra offentlig myndighet

    Medlemsbankene er forpliktet til å merke innskudd som er omfattet av garantiordningen, slik at det til enhver tid fremgår klart at innskuddene er omfattet av garantiordningen.