Garantien dekker innskudd på opp til to millioner kroner for hver enkelt innskyter i hver enkelt medlemsbank.

Garantien dekker:            

  • Innskudd på spare- og brukskontoer 
  • Innskudd i både norske kroner og utenlandsk valuta
  • Positiv saldo på kredittkort og andre kreditter (f.eks flexilån)
  • Kontantbeholdning på aksjesparekonto (ikke aksjer og andre verdipapirer)

Garantien dekker ikke:

  • Investeringer i finansielle eiendeler som aksjer, fondsandeler, obligasjoner eller sertifikater
  • Innskudd fra innskyter med ukjent identitet  
  • Innskudd som er utbytte av transaksjoner som etter rettskraftig dom er i strid med lovgivningen om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorvirksomhet