Fondet er investert i aktiva med lav risiko og med nødvendig likviditet til å kunne overholde utbetalingsfristen på syv arbeidsdager.

Fondet er investert i statskasseveksler og statsobligasjoner utstedt av stater med god kredittkvalitet og likviditet. Alle investeringer i utenlandsk valuta er valutasikret til norske kroner. 

​Sikringsfondets styre fastsetter strategi og retningslinjer for forvaltningen av midlene innenfor rammene gitt i fondets vedtekter.

Detaljert informasjon om investeringene finnes i våre årsrapporter.

Krisetiltaksfondet

Fra 1. januar 2019 er det etablert et nytt regelverk for krisehåndtering av banker. I henhold til de nye bestemmelsene om krisehåndtering i finansforetaksloven er det etablert et nytt krisetiltaksfond som skal benyttes til dette formålet. Krisetiltaksfondet disponeres av Finanstilsynet som er krisehåndteringsmyndighet. Bankenes sikringsfond har ansvaret for forvaltningen av midlene i krisetiltaksfondet.