Bankenes sikringsfond sendte forslag til ny forskrift om krav til rapportering av opplysninger om innskytere og innskudd til sikringsfondet (innskuddsgarantiforskriften) på høring 5. juli. Høringsfristen er 1. oktober 2019.

Link til høringsbrevet finner du her.

Link til høringsnotatet finner du her.

Link til høringsinstansene finner du her.

Høringssvar med merknader vil bli publisert her:

Høringssvar uten merknader vil bli publisert her: