Bankenes sikringsfond sendte forslag til ny forskrift om krav til rapportering av opplysninger om innskytere og innskudd til sikringsfondet (innskuddsgarantiforskriften) på høring 5. juli. Høringsfristen er 1. oktober 2019.

Link til høringsbrevet finner du her.

Link til høringsnotatet finner du her.

Link til høringsinstansene finner du her.

Høringssvar med merknader:

Finans Norge

Finanstilsynet

Høringssvar uten merknader:

Brønnøysundregistrene

Forsvarsdepartementet

Justis- og Beredskapsdepartementet

Norges Bank

Norsk Kapitalforvalterforening

Skatteetaten

Utenriksdepartementet