Unni Persson Moseby

Unni Persson Moseby er tilsynsrådgiver i seksjon for mellomstore og små banker i Finanstilsynet. I seksjonen har hun overordnet ansvar for vurdering av foretakenes risiko og kapitalbehov (SREP) og bærekraftsrisiko (ESG). Hun er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor, samt autorisert finansanalytiker (AFA).