Petter Solerød

Petter Solerød er analyseansvarlig for Bank & Fintech i Cicero Consulting. Til daglig jobber Petter sammen med banker og andre finansinstitusjoner med utvikling av strategi, produkter og tjenester. Han er ansvarlig for markedsrapportene Cicero produserer om utviklingen i det norske bankmarkedet. Petter har en master i strategisk ledelse fra Copenhagen Business School har tidligere jobbet som rådgiver i SpareBank1 Østfold Akershus.