Morten Baltzersen

Morten Baltzersen har vært finanstilsynsdirektør siden august 2011, og ble i mai 2017 gjenoppnevnt for en ny åremålsperiode på seks år. Fra 2002 var han ekspedisjonssjef i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Han har lang erfaring fra ulike stillinger i Finansdepartementet. Han har også erfaring fra Norges Bank og Norges delegasjon til EU.

Baltzersen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.