Marianne Groth

Marianne Groth er konserndirektør for samfunn og bærekraft i Eika Gruppen, og styremedlem i Eika Kapitalforvalting og Miljø Norge. Hun har tidligere blant annet vært statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet.