Mari Menne Sjoner

Mari Menne Sjoner jobber som senior manager i PwC. Hun har til sammen over 12 års erfaring som leder for risikostyrings- og compliancefunksjonen, rådgiver og internrevisor innen bank og finans. Gjennom sine roller har hun bred erfaring med prosesser for intern virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll, kapital- og likviditetsstyring og det regulatoriske rammeverket for finansforetak. Mari har erfaring fra Eika Boligkreditt som leder for risikostyrings- og compliancefunksjonen (2010-2019) og som rådgiver i BDO (2019-2021). Hun er utdannet siviløkonom fra NHH.