Linda Strømmen

Linda Strømmen er banksjef for næringsliv handel og tjenesteyting i Sparebanken Møre. Hun har arbeidet i Sparebanken Møre i ulike roller siden 2001. Strømmen er utdannet diplommarkedsfører fra BI og er autorisert finansiell rådgiver.