Kari Amalie Pettersen

Kari Amalie Pettersen er advokat i Handelsbanken. Hun jobber primært med kreditt- og kausjonsområdet, samt med tilgrensende tema som IBOR transition, ESG/EU Taksonomi mv. Hun sitter også som Handelsbankens representant i Finans Norges dokumentutvalg, som for tiden holder på med større oppdatering av bransjens mønsteravtaler for kreditt, sikkerhetsstillelse og garantier i forbindelse med ny finansavtalelov.