Jørgen Botnan

Jørgen Botnan er seksjonssjef og "sjefshacker" i NSM. Han har siden 2006 vært ansvarlig for å etablere og utvikle Norges nasjonale kapasitet innen inntrengingstesting. NSMs tilnærming til inntrengingstesting er helhetlig og omfatter logiske (digitale), administrative, menneskelige og fysiske sikkerhetsbarrierer. Jørgen har sin utdanning fra NTNU.