Evy Ann Hagen

Evy Ann Hagen er administrerende banksjef i Aurskog Sparebank.

Evy Ann Hagen er jurist fra Universitetet i Oslo og advokat. Hagen har bred erfaring fra bank og finans, herunder DNB og Finansklagenemnda. Hun kom til Aurskog Sparebank i 2019 fra stillingen som direktør for juridisk enhet i Finans Norge.