Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik er sjeføkonom og nasjonal fagekspert på området makroøkonomi i SpareBank 1 Gruppen. Hun er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Bergen, med mellomfag i utviklingsgeografi. Holvik har tidligere jobbet i Norges Bank, Nordea, McKinsey & Company, SEB og BN Bank. Holvik sitter i arbeidsutvalget i Senter for Pengepolitikk (CME) på BI. Hun har vært medforfatter på en av Norges Bank Watch rapport på oppdrag fra Finansdepartementet. Hun har også deltatt i Scheel-utvalgets rådgivende organ i forbindelse med skattereformen og i det regjeringsoppnevnte utvalget Norge mot 2025. Holvik sitter flere styrer, bl.a. Thon Eiendom og Viken Pensjonskasse.