Vi minner om at det ikke er tillatt å bruke opplysninger om sikringsordninger til reklameformål på en måte som kan påvirke banksystemets stabilitet eller innskyternes tillit (jf. forskrift om sikringsordninger for kredittinstitusjoner av 17.10.01 § 3).