Bankene har rapportert regnskapstall og enkelte tilleggsopplysninger til Bankens sikringsfond kvartalsvis. Fordi vi nå har tilgang til data fra annen myndighetsrapportering vil den kvartalsvise direkte rapporteringen til Bankenes sikringsfond opphøre fra og med tredje kvartal 2024.

Bankenes sikringsfond har hvert kvartal sendt en analytikerrapport til analytikere og andre interessenter pr. e-post. Denne rapporten inneholder data fra bankenes regnskapsrapportering. Fra og med tredje kvartal 2024 vil analytikerrapporten ikke bli sendt pr. e-post, men vil bli publisert på vår nettside. Vi vil fortsatt påse at alle bankene har publisert regnskapstall for den aktuelle regnskapsperioden før vi publiserer rapporten.

Tillatelse fra bankene om å dele data
Bankene har tidligere godkjent at Bankenes sikringsfond deler dataene som inngår i analytikerrapporten. Ettersom vi nå endrer våre rutiner og ikke lenger bygger på bankenes rapportering direkte til oss, ønsker vi å fornye denne bekreftelsen. Mer informasjon om endringene og forespørsel om tillatelse til å dele data vil bli sendt til bankene pr. e-post i løpet av få dager.