Hvorfor får du dette nyhetsbrevet?

Bankenes sikringsfond administrerer den norske innskuddsgarantiordningen og forvalter innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet. Med nyhetsbrevet ønsker vi å gi medlemsbankene en jevnlig orientering om virksomheten og saker som kan være av betydning for medlemsbankene og bankkundene. Vi er også pålagt å gi en slik orientering etter finansforetakslovens § 19-14 (4). 

For øvrig har vi flyttet til nye kontorlokaler i Dronning Mauds gate 10 i Oslo. Vår nye postadresse og annen kontaktinformasjon finner du her.

 

Bankansatte har god kjennskap til innskuddsgarantien – hva vet du?

Bankenes sikringsfond har undersøkt hva bankansatte vet om innskuddsgarantien. Svarene er generelt svært gode, selv om det er viktige sider ved garantien som kunne vært bedre kjent. Her kan du også finne ut om du kommer høyere på kunnskapsindeksen enn de som deltok i undersøkelsen.

Les mer her

Metoden for å beregne det årlige bidraget til innskuddsgarantifondet skal justeres

Bankenes sikringsfond arbeider med et forslag til endringer i risikojusteringen av bankenes bidrag til innskuddsgarantifondet. Et høringsnotat vil bli sendt ut i løpet av første halvår, slik at medlemsbankene og andre kan gi sine innspill. Det er planlagt å bruke den nye modellen for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet fra og med 2022.

Les mer her

 

Mynttårn

EU evaluerer innskuddsgarantidirektivet

Innskuddsgarantidirektivet (DGSD) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD) er i ferd med å bli evaluert av EU-kommisjonen. Som et ledd i dette gjennomfører EU-kommisjonen nå en høring for å få synspunkter og erfaringer fra interessenter og brukere av regelverket. Høringen er også åpen for norske interessenter.

Les mer her

Høstkonferanse 2021

I år er det 100 år siden forløperen til dagens sikringsfond ble opprettet som en frivillig ordning. Vi vil arrangere en konferanse i jubileumsåret, selv om det foreløpig ikke er endelig avklart om det blir et fysisk og/eller digitalt arrangement. Hold av 16. og 17. september. Vi kommer tilbake med mer informasjon om konferansen og programmet før påske.

 

Denne første utgaven av nyhetsbrevet er sendt ut til alle e-postadresser som vi har i vår oversikt over kontaktpersoner hos medlemsbankene. Behandlingsgrunnlaget for håndtering av personopplysningene er i dette tilfellet at det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Vi har også sendt nyhetsbrevet til alle deltagere på Bankenes sikringsfonds høstkonferanse i 2019. Her er det innhentet samtykke fra deltagerne til utsendelse av informasjon fra Bankenes sikringsfond.