Sikringsportalen-vi forenkler rapportering og kommunikasjon

Bankenes sikringsfond lanserer i høst en internettportal som skal forbedre brukeropplevelsen og effektivisere medlemsforetakenes rapportering til Bankenes sikringsfond. Vi kaller den Sikringsportalen. Brukere av Sikringsportalen vil være våre medlemsbanker, samt kredittforetak og verdipapirforetak som bidrar til krisetiltaksfondet. Se en kort video som forklarer hvordan portalen funger ved å klikke på bildet eller lenken under 
Video Sikringsportalen
 
Les mer om hvilken betydning dette har for medlemsforetakene, samt hva de må foreta seg nå.

Les mer her

 

 

Bidrag til innskuddsgarantifondet 2022

Bankenes sikringsfond har i år revidert modellen for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet. Bidragsmodellen skal godkjennes av Finanstilsynet. Intensjonen er å bruke modellen til å beregne bidrag fra og med 2022. 

Les mer her

 

 

Informasjon til kundene om innskuddsgarantien

Alle banker har en plikt til å informere sine kunder om innskuddsgarantiordningen som gjelder for banken. Bankenes sikringsfond sendte i forrige uke ut et oppdatert skjema med opplysninger om innskuddsgarantien som bankene skal benytte til dette formålet.

Les mer her

 

 

Avviklingen av Optin Bank

Finansdepartementet vedtok 23. juni i år at Optin Bank skulle avvikles under offentlig administrasjon. Beslutningen om avvikling utløste innskuddsgarantien og dermed utbetaling av garanterte innskudd.

Les mer her

 

 

Hvorfor får du dette nyhetsbrevet?

Bankenes sikringsfond administrerer den norske innskuddsgarantiordningen og forvalter innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet. Med nyhetsbrevet ønsker vi å gi medlemsbankene en jevnlig orientering om virksomheten og saker som kan være av betydning for medlemsbankene og bankkundene. Vi er også pålagt å gi en slik orientering etter finansforetakslovens § 19-14 (4).