Karoline Bakke Hjertø

Karoline Bakka Hjertø har siden 2018 ledet bærekraftsarbeidet i SpareBank 1 Østlandet. Hun kom fra stillingen som seniorrådgiver i Etisk Handel Norge. Fra 2013 til 2016 var Hjertø styreleder i bedriftsnettverket CSR Norge. Hjertø har bred arbeidserfaring fra blant annet bistandssektoren og har også arbeidet som politisk rådgiver. Hun er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har også tatt grunnfag i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. I tillegg har hun studert engelsk ved Cambridge University og statsvitenskap og sosiologi ved UC Berkley.

 • Stig Helberg

  Stig Helberg

  Stig Helberg er administrerende direktør i Bankenes sikringsfond.

  Helberg har tidligere blant annet vært viseadministrerende direktør i BN Bank, administrerende direktør i KLP Banken og CFO i Danica Pensjon. Helberg er utdannet siviløkonom fra NHH og har en doktorgrad i finans fra NTNU.

 • Kjersti Haugland

  Kjersti Haugland

  Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Norges Bank, innenfor både pengepolitikk og finansiell stabilitet.

 • Erik Johansen

  Erik Johansen

  Erik Johansen er direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han er utdannet Cand Oecon fra Universitetet i Oslo, har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole og Executive Board Programme på Insead. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet.

 • Fotografi av Merete Klingenberg

  Merete Klingenberg

  Merete Klingenberg er politiinspektør ved Enheten for finansiell etterretning, Økokrim. Enheten har blant annet et nasjonalt ansvar for mottak, analyse og formidling av informasjon knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Fotografi av Fredrik Andersen

  Fredrik Nicolai Andersen

  Fredrik Andersen jobber som analytiker i Økokrim med hovedfokus på bedrageri og hvitvasking, og særlig de modus og sårbarheter knyttet til dette. Fredrik har bakgrunn som statsviter.

 • Brita Daae Hrenovica

  Brita Daae Hrenovica

  Brita Daae Hrenovica er leder av Finanstilsynets seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak. Hun har lang erfaring fra ulike stillinger i Finanstilsynet, og har tidligere jobbet som advokat. Hrenovica er utdannet jurist.

 • Kjetil Rimstad

  Kjetil Rimstad

  Kjetil Rimstad er partner i EY, hvor han leder Assurance for Financial Services i Norden. Han har mer enn 25 års erfaring fra revisjon. Kjetil har erfaring med undervisning i finansielle instrumenter og bærekraft, har skrevet artikler og er medforfatter til lærebøker innenfor regnskapsfaget.

 • Cecilie Vestli Landberg

  Cecilie Vestli Landberg

  Cecilie Vestli Landberg er manager og konsulent i EYs bærekraftsavdeling (CCaSS). Hun har erfaring fra bærekraftig finans, bærekraftsrapportering og EU taksonomien. Cecilie har bistått banker og andre finansielle institusjoner med organisering av bærekraftsstruktur, dobbelt vesentlighetsanalyser med mer. Hun har bred bankerfaring og har tidligere jobbet i SEB med blant annet kreditteksponering og lånefinansiering. Cecilie har en mastergrad i siviløkonomi fra Handelshøyskolen BI.

 • Simen Kristiansen

  Simen Kristiansen

  Simen Kristiansen er fagsjef bærekraftig finans i Finans Norge. Han har ansvaret for oppfølging av EUs strategi for bærekraftig finans og arbeidet med klima- og naturrisiko. Simen har en dobbel mastergrad i statsvitenskap med spesialisering i EU og bærekraftig finans.

 • Else Hendel

  Marian Rui Slettebakken

  Marian Rui Slettebakken er seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond. Før hun kom til WWF i 2019 har hun sin erfaring fra næringslivet, hvor hun har hatt kommunikasjonsfaglige lederstillinger i selskaper som Bluegarden, Evry og Posten.