Elisabeth Frøyland

Elisabeth Frøyland er banksjef risikostyring og compliance i Jæren Sparebank. Hun har lang erfaring fra bank, både fra Eika banker samt Sparebank 1 og en nisjebank. Rollene hennes har hovedsakelig vært innenfor risikostyring, compliance, kreditt og rapportering/datavarehus. Elisabeth er utdannet siviløkonom.

 • Karoline Bakke Hjertø

  Karoline Bakke Hjertø

  Karoline Bakka Hjertø har siden 2018 ledet bærekraftsarbeidet i SpareBank 1 Østlandet. Hun kom fra stillingen som seniorrådgiver i Etisk Handel Norge. Fra 2013 til 2016 var Hjertø styreleder i bedriftsnettverket CSR Norge. Hjertø har bred arbeidserfaring fra blant annet bistandssektoren og har også arbeidet som politisk rådgiver. Hun er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har også tatt grunnfag i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. I tillegg har hun studert engelsk ved Cambridge University og statsvitenskap og sosiologi ved UC Berkley.

 • Tore Jarleiv Lølandsmo

  Tore Jarleiv Lølandsmo

  Tore Jarleiv Lølandsmo er spesialrådgiver for Kreditt PM i Sparebanken Sør. Han jobber blant annet med avvikssaker iht. utlånsforskriften, ny finansavtalelov og praktisering av denne, opplæring av rådgivere, inkasso med mer. Tore er utdannet siviløkonom og har jobbet i bank siden 2004 hovedsakelig innenfor kredittområdet. Først som kunderådgiver, avdelingsleder og banksjef, før han i 2020 begynte som spesialrådgiver for Kreditt PM.

 • Elisabeth Frøyland

  Elisabeth Frøyland

  Elisabeth Frøyland er banksjef risikostyring og compliance i Jæren Sparebank. Hun har lang erfaring fra bank, både fra Eika banker samt Sparebank 1 og en nisjebank. Rollene hennes har hovedsakelig vært innenfor risikostyring, compliance, kreditt og rapportering/datavarehus. Elisabeth er utdannet siviløkonom.

 • Per Mathis Kongsrud

  Per Mathis Kongsrud

  Per Mathis Kongsrud er leder av Finanstilsynets avdeling for digitalisering og analyse, og tiltrer som finanstilsynsdirektør i august 2023. Han har bred erfaring fra statsforvaltningen og har blant annet vært avdelingsdirektør i økonomiavdelingen i Finansdepartementet. Fra 2002 til 2005 var han i OECD i Paris.

 • Marianne Marthinsen

  Marianne Marthinsen

  Direktør strategi, innsikt og analyse i Finans Norge. Tidligere stortingsrepresentant for Ap (2005-2021). Utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Forfatter og spaltist.

 • May Camilla Bruun-Kalllum

  May Camilla Bruun-Kalllum

  May Camilla er seksjonssjef i seksjon for små og mellomstore banker i avdeling for bank- og forsikringstilsyn. Hun har arbeidet i Finanstilsynet de siste 11 årene og har tidligere jobbet i Sparebank 1-Gruppen. Hun er utdannet siviløkonom med AFA og statsviter.

 • Bernt Olav Steinland

  Bernt Olav Steinland

  Bernt Olav er partner i Advokatfirmaet Selmer og fokuserer særlig på strukturelle endringer innen sparebanksektoren. Han har bistått i de fleste fusjonene, emisjonene og andre kapitalmarkedstransaksjoner innen denne sektoren de siste årene. Bernt Olav bistår også ved etablering av nye foretak underlagt tilsyn og rådgir i spørsmål om overholdelse av rammebetingelsene, blant annet i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn og ved krisehåndtering.

 • Øyvind Fallmyr

  Øyvind Fallmyr

  Øyvind Fallmyr er leder for bank- og finansteamet ved Norne Securities’ investment banking avdeling, og har med det gjennomført svært mange egenkapitalemisjoner og fusjoner i små og mellomstore banker. Han har tidligere jobbet som befal i hæren og har sin utdanning fra Norges Handelshøyskole (siviløkonom) og Befalsskolen for Hærens Kampvåpen.

 • Lasse Meholm

  Lasse Meholm

  Lasse Meholm har arbeidet i finans- og verdipapirmarkedet siden 1986. Med bakgrunn både fra IT og finans arbeidet han som konsulent, før han startet selskapet Tazett som ble markedsleder i Norge og Norden med datasystemer for finansielle investorer, banker og fondsselskaper. Han har jobbet i Nordea og DNB med blant annet strategi for IT, DLT, blockchain og fintech-selskaper. De senere årene har han jobbet som konsulent i sitt heleide konsulentselskap Finansit.

  Lasse har skrevet den mye omtalte boken «Penger fra huleboer til robot» og har senere skrevet flere bøker om blant annet kryptovaluta, bitcoin og blockchain. I mai 2023 kom boken «Finansbobler og markedspsykologi». Lasse Meholm har de siste årene holdt mer enn 150 foredrag på seminarer både i Norge og utlandet om blockchain/ kryptovaluta og fintech/oppstartselskaper.

  Fra juni 2023 ble Lasse ansatt i Norges Bank som prosjektleder for eksperimentell test av digitale sentralbankpenger.