Cecilie Vestli Landberg

Cecilie Vestli Landberg er manager og konsulent i EYs bærekraftsavdeling (CCaSS). Hun har erfaring fra bærekraftig finans, bærekraftsrapportering og EU taksonomien. Cecilie har bistått banker og andre finansielle institusjoner med organisering av bærekraftsstruktur, dobbelt vesentlighetsanalyser med mer. Hun har bred bankerfaring og har tidligere jobbet i SEB med blant annet kreditteksponering og lånefinansiering. Cecilie har en mastergrad i siviløkonomi fra Handelshøyskolen BI.

 • Karoline Bakke Hjertø

  Karoline Bakke Hjertø

  Karoline Bakka Hjertø har siden 2018 ledet bærekraftsarbeidet i SpareBank 1 Østlandet. Hun kom fra stillingen som seniorrådgiver i Etisk Handel Norge. Fra 2013 til 2016 var Hjertø styreleder i bedriftsnettverket CSR Norge. Hjertø har bred arbeidserfaring fra blant annet bistandssektoren og har også arbeidet som politisk rådgiver. Hun er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har også tatt grunnfag i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. I tillegg har hun studert engelsk ved Cambridge University og statsvitenskap og sosiologi ved UC Berkley.

 • Tore Jarleiv Lølandsmo

  Tore Jarleiv Lølandsmo

  Tore Jarleiv Lølandsmo er spesialrådgiver for Kreditt PM i Sparebanken Sør. Han jobber blant annet med avvikssaker iht. utlånsforskriften, ny finansavtalelov og praktisering av denne, opplæring av rådgivere, inkasso med mer. Tore er utdannet siviløkonom og har jobbet i bank siden 2004 hovedsakelig innenfor kredittområdet. Først som kunderådgiver, avdelingsleder og banksjef, før han i 2020 begynte som spesialrådgiver for Kreditt PM.

 • Elisabeth Frøyland

  Elisabeth Frøyland

  Elisabeth Frøyland er banksjef risikostyring og compliance i Jæren Sparebank. Hun har lang erfaring fra bank, både fra Eika banker samt Sparebank 1 og en nisjebank. Rollene hennes har hovedsakelig vært innenfor risikostyring, compliance, kreditt og rapportering/datavarehus. Elisabeth er utdannet siviløkonom.

 • Per Mathis Kongsrud

  Per Mathis Kongsrud

  Per Mathis Kongsrud er leder av Finanstilsynets avdeling for digitalisering og analyse, og tiltrer som finanstilsynsdirektør i august 2023. Han har bred erfaring fra statsforvaltningen og har blant annet vært avdelingsdirektør i økonomiavdelingen i Finansdepartementet. Fra 2002 til 2005 var han i OECD i Paris.

 • Marianne Marthinsen

  Marianne Marthinsen

  Direktør strategi, innsikt og analyse i Finans Norge. Tidligere stortingsrepresentant for Ap (2005-2021). Utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Forfatter og spaltist.

 • May Camilla Bruun-Kalllum

  May Camilla Bruun-Kalllum

  May Camilla er seksjonssjef i seksjon for små og mellomstore banker i avdeling for bank- og forsikringstilsyn. Hun har arbeidet i Finanstilsynet de siste 11 årene og har tidligere jobbet i Sparebank 1-Gruppen. Hun er utdannet siviløkonom med AFA og statsviter.

 • Bernt Olav Steinland

  Bernt Olav Steinland

  Bernt Olav er partner i Advokatfirmaet Selmer og fokuserer særlig på strukturelle endringer innen sparebanksektoren. Han har bistått i de fleste fusjonene, emisjonene og andre kapitalmarkedstransaksjoner innen denne sektoren de siste årene. Bernt Olav bistår også ved etablering av nye foretak underlagt tilsyn og rådgir i spørsmål om overholdelse av rammebetingelsene, blant annet i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn og ved krisehåndtering.

 • Øyvind Fallmyr

  Øyvind Fallmyr

  Øyvind Fallmyr er leder for bank- og finansteamet ved Norne Securities’ investment banking avdeling, og har med det gjennomført svært mange egenkapitalemisjoner og fusjoner i små og mellomstore banker. Han har tidligere jobbet som befal i hæren og har sin utdanning fra Norges Handelshøyskole (siviløkonom) og Befalsskolen for Hærens Kampvåpen.

 • Lasse Meholm

  Lasse Meholm

  Lasse Meholm har arbeidet i finans- og verdipapirmarkedet siden 1986. Med bakgrunn både fra IT og finans arbeidet han som konsulent, før han startet selskapet Tazett som ble markedsleder i Norge og Norden med datasystemer for finansielle investorer, banker og fondsselskaper. Han har jobbet i Nordea og DNB med blant annet strategi for IT, DLT, blockchain og fintech-selskaper. De senere årene har han jobbet som konsulent i sitt heleide konsulentselskap Finansit.

  Lasse har skrevet den mye omtalte boken «Penger fra huleboer til robot» og har senere skrevet flere bøker om blant annet kryptovaluta, bitcoin og blockchain. I mai 2023 kom boken «Finansbobler og markedspsykologi». Lasse Meholm har de siste årene holdt mer enn 150 foredrag på seminarer både i Norge og utlandet om blockchain/ kryptovaluta og fintech/oppstartselskaper.

  Fra juni 2023 ble Lasse ansatt i Norges Bank som prosjektleder for eksperimentell test av digitale sentralbankpenger.