Bankenes sikringsfond

Vi garanterer for dine bankinnskudd

Nøkkeltall medlemsbanker Oppdatert 26.04.2016

Om sikringsfondet

  • Antall medlemmer

    133

  • Garantibeløp

    2 MNOK

  • Fondets egenkapital

    32 472 MNOK

EFDI

IADI