Bankenes sikringsfond

Vi garanterer for dine bankinnskudd

Om sikringsfondet

  • Antall medlemmer

    121

  • Garantibeløp

    2 MNOK

EFDI

IADI