Stortinget besluttet 23. mars 2018 endringer i finansforetaksloven som gjennomfører EUs innskuddsgarantidirektiv, men uten at garantibeløpet ble redusert. Garantibeløpet er derfor fortsatt 2 millioner kroner pr. kunde pr. bank etter ny lov som trådte i kraft 1. januar 2019.

Vil det bli endringer i fremtiden?

I henhold til EUs innskuddsgarantidirektiv skal garantibeløpet i EU/EØS-området være på et beløp tilsvarende 100 000 euro. Det ble etablert en overgangsordning som gjelder til utgangen av 2018 for land som tidligere hadde et høyere dekningsnivå. Myndighetene jobber fortsatt overfor EU med sikte på å videreføre garantinivået på 2 millioner kroner, eventuelt å få forlenget overgangsperioden. En eventuell endring i nivået på garantien vil skje ved en endring i finansforetaksloven. Frem til en eventuell endring i finansforetaksloven vil garantibeløpet være 2 millioner kroner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt myndighetene (Finansdepartementet).