Bankenes sikringsfond skal dekke tap på innskudd så snart som mulig og senest innen en uke (fem arbeidsdager) etter at en bank er satt under offentlig administrasjon. For noen typer innskudd, eks. depositumskonto, kan det ta noe lenger tid enn en uke.