Pengene i fondet kommer fra bidrag betalt av medlemsbankene gjennom flere år, samt avkastning på investeringer av disse midlene.