Bankenes sikringsfond har gjennom mange år krevd inn av avgift fra medlemmene. Fra 2013 ble det lovkrav om innbetaling av avgift hvert år. Pr. 31.12.17 er fondets størrelse ca. 33,9 mrd. kr.