De fleste typer innskudd er dekket, inkludert innskudd på spare og brukskontoer, depositumskonto, positiv saldo på kredittkort og andre kreditter (eks. fleksilån), BSU-konto osv. Innskudd i både norske kroner og utenlandsk valuta er dekket. Kontantbeholdning på aksjesparekonto er også dekket (ikke aksjer og verdipapirer).

Følgende er ikke dekket:

* investeringer i finansielle instrumenter, som for eksempel aksjer, fondsandeler eller andre verdipapirer
* innskudd fra innskyter med ukjent identitet
* innskudd av utbytte ved transaksjoner som etter rettskraftig dom er i strid med lovgivningen om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorvirksomhet.