De fleste typer innskudd er dekket, inkl. bruks- og sparekonto, depositumskonto, BSU-konto, Banksparing med aksjeavkastning (BMA), klientmidler, skattetrekkskonto etc. Det finnes imidlertid enkelte unntak. Fondet plikter ikke å dekke tap på innskudd fra verdipapirfond og andre foretak for kollektiv investering.