Pr. januar 2019 er det 134 medlemmer. Oversikt over våre medlemmer i medlemslisten