Garantien gjelder 2 mill. kr inkl. renter pr. innskyter pr. bank. Dersom du har mer enn 2 mill. på konto i en bank kan du opprette konto i andre banker og fordele sparepengene.