Hver enkelt klient med midler på klientkonto er dekket med inntil 2 millioner kroner, forutsatt at de ulike klientene tydelig kan identifiseres.

I enkelte tilfeller dekker innskuddsgarantien også beløp utover 2 millioner kroner pr. klient på klientkonto, såkalte midlertidig høye innskudd. Dette forutsetter at innskuddet er mottatt i løpet av de siste 12 månedene og følger av en særlig livshendelse. Eksempler på særlige livshendelser er innskudd fra salg av bolig og fritidseiendom, penger mottatt i forbindelse med skilsmisse, avslutning av arbeidsforhold eller arv og forsikringsutbetalinger. Se mer informasjon om midlertidig høye innskudd her.

Det vil være en utvidet utbetalingsfrist på inntil 3 måneder ved utbetaling av klientmidler.