Hovedregelen er at sikringsordningen plikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd i en medlemsinstitusjon. Dette vil også gjelde utenlandske statsborgere med innskudd i en norsk bank.

Når det gjelder filialer i utlandet av norske Santander Consumer Bank AS er det den norske garantiordningen som gjelder. Maksimalt beløp som er sikret er imidlertid begrenset til den nærmest sammenlignbare innskuddsgarantiordning i filialens vertsland. For Sverige og Danmark vil dette si henholdsvis 950 000 svenske kroner og 100 000 euro. 

Når det gjelder Bank Norwegian er denne banken organisert som en grenseoverskridende virksomhet, ikke filial. Dette vil si at bankdriften i utlandet (eks. Sverige) drives av organisasjonen i Norge. Garantibeløpet på 2 millioner kroner er dekket av den norske sikringsordningen.

Når det gjelder filialer i Norge av utenlandske banker som har filialmedlemskap i Bankenes sikringsfond, er regelen noe annerledes. Dette følger av finansforetaksforskriften § 19-3 annet ledd: ”Som innskyter i filial her i riket regnes innskyter som selv har foretatt innskudd i, og som har naturlig tilknytning til, filialen.” Finanstilsynet kan gi nærmere regler om hvem som skal anses som innskyter i filialen.