Hovedregelen er at sikringsordningen plikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd i en medlemsinstitusjon. Dette gjelder også utenlandske statsborgere med innskudd i en norsk bank.

Hvis du har innskudd i den utenlandske virksomheten av en norsk bank, vil garantibeløpet være 100 000 euro, les mer i denne artikkelen.