Ja. Både privatpersoner, bedrifter, foreninger, lag og ideelle organisasjoner er omfattet av garantien. Garantien dekker innskudd både fra norske og utenlandske statsborgere og bedrifter.

Det finnes unntak fra dekningen. Innskudd fra offentlig myndighet, andre banker, forsikrings- og pensjonsforetak og andre finansforetak (eks. verdipapirforetak, verdipapirfond og andre foretak for kollektiv investering) er ikke dekket.