Ja. Både privatpersoner, bedrifter, foreninger/lag og pensjonskasser er omfattet av garantien. Finansinstitusjoner er imidlertid ikke dekket.