Det er kun kontantbeholdning på aksjesparekonto som er omfattet av garantien, dvs. kontantbeholdning i perioden før kjøp og i perioden mellom salg og nytt kjøp av finansielle instrumenter. Det forutsettes at kontoen er opprettet i ditt navn. Dersom det på tidspunkt for offentlig administrasjon (konkurs) er investert i finansielle instrumenter, vil dette ikke være dekket av innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond.