Det er kun kontantbeholdning på aksjesparekonto som er omfattet av garantien. Det forutsettes at kontoen er opprettet i ditt navn. Dersom det på tidspunkt for offentlig administrasjon (konkurs) er investert i finansielle instrumenter, vil dette ikke være dekket av innskuddsgarantiordningen.