Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltning

Enheten har ansvaret for å kontrollere at midlene i innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet forvaltes i tråd med fondenes vedtekter, investeringsstrategi og risikorammer.

EFDI

IADI