Ordinære medlemmer:
Avgiften beregnes ut fra:

•    1 promille av gjennomsnittlig garanterte innskudd og
•    0,5 promille av gjennomsnittlig beregningsgrunnlag

Medlemmer med høyere kjernekapital enn 8 prosent får et fratrekk i avgiften, mens medlemmer med lavere kjernekapitaldekning får et tillegg i avgiften. Maksimalt fradrag kan utgjøre 35 prosent ved en kjernekapitaldekning på 16,75 prosent eller mer.

Periodene som utgjør grunnlaget for avgiften er tredje og fjerde kvartal i kalenderåret to år før innbetalingsåret, samt første og andre kvartal i året før innbetalingsåret. Kjernekapitalen er fra årsslutt to år før innbetalingsåret.

Filialmedlemmer:

Avgiften for filialmedlemmer fastsettes på samme måte som ordinære medlemmer med unntak av at beregningsgrunnlaget er utelatt. Dette medfører at filialmedlemmers avgift blir beregnet ut fra 1 promille av gjennomsnittlig garanterte innskudd med et fratrekk eller tillegg basert på nivået for kjernekapitalen.