Nøkkeltall 1. kvartal 2018

Bedret resultat for bankene i 1. kvartal 2018.

EFDI

IADI