Nøkkeltall 1. kvartal 2017

Bedret resultat for bankene i 1. kvartal 2017.

EFDI

IADI