Bankenes sikringsfond

Vi garanterer for dine bankinnskudd

Nøkkeltall medlemsbanker Oppdatert 28.04.2017

Om sikringsfondet

  • Antall medlemmer

    131

  • Garantibeløp

    2 MNOK

  • Fondets egenkapital

    32 472 MNOK

EFDI

IADI