Nøkkeltall og analyse

Bedret resultat for bankene i 1. halvår 2018.

EFDI

IADI