Dersom ditt bankinnskudd blir utilgjengelig, for eksempel som følge av at myndighetene har satt din bank under offentlig administrasjon, vil Bankenes sikringsfond gjøre garanterte innskudd klart for utbetaling innen syv arbeidsdager. Garantien dekker innskudd på inntil to millioner kroner for hver enkelt innskyter i hver enkelt medlemsbank.

Ved en eventuell utbetaling av garanterte innskudd, blir du bedt om å overføre dine garanterte innskudd til en bankkonto i en annen bank. Dersom du ikke har konto i en annen bank, kan det enkelt opprettes med BankID eller personlig oppmøte i ny bank.

For at vi skal kunne overføre garanterte innskudd til en bank, er det krav om at kunden har en separat konto i banken. Noen banker benytter en felles konto for innskudd for sine kunder, og krever kundeindentikasjonsnummer (KID) for å identifisere den enkelte innskyter. Dette oppfyller ikke kravet til at kunden har en separat konto, og vi kan dessverre ikke overføre garanterte innskudd til banker som krever kundeidentifikasjonsnummer (KID). Dette gjelder følgende banker:

  • Aprila Bank ASA
  • BB-TF Bank Norge NUF
  • BlueStep Bank AB, Filial Oslo
  • Instabank ASA
  • Komplett Bank ASA
  • Kraft Bank ASA
  • Maritime & Merchant Bank ASA
  • Nordnet Bank (filial av Nordnet Bank AB)
  • Safe Deposit Bank of Norway AS